Hướng dẫn

I. Đăng ký VoiceFun

Hiện VoiceFun cung cấp 3 gói cước Voice như sau:

 • Gói cước NGÀY (giá 2000đ/ngày)
 • Gói cước TUẦN (giá 7000đ/tuần)
 • Gói cước THÁNG (giá 15000đ/tháng)

Cước phí phút vượt trội (sau khi hết số phút nghe miễn phí của tài khoản ứng với các gói cước): 40đ/phút.

Gói cước Kết bạn, chát chit qua SMS VoiceFriend: - Gói cước SMS VoiceFriend (giá 2000đ/ngày)

Dịch vụ tự động hủy trong trường hợp không trừ được cước liên tục trong thời gian 30 ngày.

Có 2 cách để bạn có thể đăng ký Dịch vụ "VoiceFun".

Đăng ký qua SMS

 • Gói cước TUẦN: soạn tin nhắn DK gửi 1340.
 • Gói cước NGÀY: soạn tin nhắn DK1 gửi 1340.
 • Gói cước THÁNG: soạn nhắn DK2 gửi 1340.
 • Gói cước Kết bạn VoiceFriend: soạn tin nhắn DK4 gửi 1340.

II. Hướng dẫn sử dụng các tính năng của VoiceFun

1. Tặng quà qua SMS (không cần phải đăng ký dịch vụ)

Tặng bài hát:

 • Tặng quà ngay: Soạn tin với cú pháp TANG MABAIHAT SDT gửi 1340.
 • Để chọn thời điểm tặng: Soạn tin với cú pháp TANG MABAIHAT SDT NGAY:THANG GIO:PHUT gửi 1340.

Tặng truyện:

 • Tặng quà ngay: Soạn tin với cú pháp TANG TRUYEN MATRUYEN SDT gửi 1340.
 • Để chọn thời điểm tặng: Soạn tin với cú pháp TANG TRUYEN MATRUYEN SDT NGAY:THANG GIO:PHUT gửi 1340.

Tặng thơ:

 • Tặng quà ngay: Soạn tin với cú pháp TANG THO MABAITHO SDT gửi 1340.
 • Để chọn thời điểm tặng: Soạn tin với cú pháp TANG THO MABAITHO SDT NGAY:THANG GIO:PHUT gửi 1340.

III. Các cú pháp nhắn tin SMS

Cú pháp

Ý nghĩa

Ví dụ

DK

Đăng ký gói TUẦN

 

DK1

Đăng ký gói NGÀY

 

DK2

Đăng ký gói THÁNG

 

HD

Nhận thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ

 

HD QUA

Nhận thông tin hướng dẫn về tặng quà qua SMS

 

TT

Tra cứu thông tin gói cước

 

HUY

Hủy dịch vụ

 

ST

Tra cứu thông tin nội dung do thuê bao ghi âm

 

GT MANOIDUNG SDT

Giới thiệu nội dung cua minh cho người khác

 

MA TenBaiHat

Tìm bài hát

MA Con buom xuan

TRUYEN TenTruyen

Tìm truyện

TRUYEN Co dang de nuoi

THO TenBaiTho

Tìm bài thơ

THO Tuong tu chieu

TANG MABAIHAT SDT

Tặng bài hát với mã số MABAIHAT cho thuê bao số SDT

TANG 1234 0976123456

TANG MABAIHAT SDT NGAY:THANG GIO:PHUT

Tặng bài hát theo thời điểm được thiết lập

TANG 1234 0976123456 30:04 21:30

TANG TRUYEN MATRUYEN SDT

Tặng truyện với mã số MATRUYEN cho thuê bao số SDT

TANG TRUYEN 1234 0976123456

TANG TRUYEN MATRUYEN SDT NGAY:THANG GIO:PHUT

Tặng truyện theo thời điểm được thiết lập

TANG TRUYEN 1234 0976123456 30:04 21:30

TANG THO MABAITHO SDT

Tặng bài thơ với mã số MABAITHO cho thuê bao số SDT

TANG THO 1234 0976123456

TANG THO MABAITHO SDT NGAY:THANG GIO:PHUT

Tặng thơ theo thời điểm được thiết lập

TANG THO 1234 0976123456 30:04 21:30

QN

Lấy quà được tặng

 

QT

Lấy quà đã tặng

 

IV. Các điều khoản và quy định

1. Quy định chung

 • Việc đăng ký và sử dụng dịch vụ VoiceFun là hoàn tự nguyện.
 • Các thuê bao sử dụng dịch vụ VoiceFun phải tuân thủ các quy định trong việc sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng.

2. Các nội dung cấm thu âm và chia sẻ trên VoiceFun

Khi sử dụng VoiceFun, nghiêm cấm bạn có các hành vi sau:
2.1. Lợi dụng việc cung cấp, ghi âm, trao đổi, chia sẻ nội dung trên VoiceFun nhằm mục đích:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ...

2.2. Người sử dụng lợi dụng việc sử dụng VoiceFun nhằm tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên VoiceFun.

3. Quyền và nghĩa vụ của thuê bao sử dụng VoiceFun

 • Khi bạn đăng ký sử dụng VoiceFun, bạn được hưởng những chính sách ưu đãi của VoiceFun, được sử dụng các dịch vụ do VoiceFun cung cấp.
 • Trong quá trình sử dụng bạn được hỗ trợ của VoiceFun về dịch vụ.
 • Chịu trách nhiệm về các nội dung thu âm và chia sẻ từ số điện thoại của bạn. Bạn phải tuân thủ các quy định cấm về các nội dung thu âm, chia sẻ.
 • Nếu phát hiện ra lỗi trong quá trình sử dụng VoiceFun vui lòng báo cho chúng tôi qua số điện thoại CSKH 046 686 788 hoặc qua fanpage chính thức của dịch vụ tại https://www.facebook.com/voicefun.

4. Quyền và nghĩa vụ của VoiceFun

 • Trong quá trình sử dụng nếu bạn vi phạm các quy định về việc ghi âm, chia sẻ nội dung VoiceFun có quyền: xóa nội dung của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn, nếu bạn vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng VoiceFun có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn.
 • Có trách nhiệm hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của bạn về việc sử dụng dịch vụ.
Truyện tranh