Ngược Chiều Yêu Thương

  • Thể hiện: Lạnh
  • |
  • Mã số: 17729585
  • |
  • Ngày tạo: 15/01/2018
Ngược chiều yêu thương

Thôi nhé! Em đi về phía ấy
Anh cũng riêng tìm chốn xa xôi
Hai đứa, hai phương ngược chiều nhớ
Đừng trách chi nhau chỉ buồn thôi.

Nếu lỡ mai này trên phố nhỏ
Tình cờ ta chợt nhận ra nhau
Xin hãy xem như người bạn cũ
Để khỏi vô tình bước qua mau.

BÌNH LUẬN (0)

Gửi bản thu

CÙNG THỂ HIỆN

Truyện tranh