Rapper Khói tiếp tục đốn tim Fan bởi bản cover ''Cũng Đành Thôi'' đúng chất ''Khói''

Ngày đăng: 03/08/2017 15:20:53
671

Rapper Khói tiếp tục đốn tim Fan bởi bản cover ''Cũng Đành Thôi'' đúng chất ''Khói''